Puc provar Wikiloc Premium abans de comprar-lo?

Encara no tens l'App de Wikiloc?  Aconsegueix-la aquí!


Sí, prova-ho gratis durant 14 dies!

Pots provar Wikiloc Premium durant 14 dies. Activa el període de prova des de la pantalla de compra.*

Vols provar la Navegació Outdoor en qualsevol moment?

Les següents rutes de Wikiloc, permeten la descàrrega i navegació gratuïtament:
  • Rutes dels comptes ORG: Pots veure tots els comptes aquí o en la part superior dels llistats de cerca de rutes com a usuari destacat de rutes promocionades de la zona. Les que segueixis o desis, quedaran al llistat de "Rutes desades" del teu perfil.
  • Rutes pròpies: Pots seguir gratuïtament les rutes que tinguis en "les teves rutes" del teu perfil (pujades des del Web o gravades des de l'App).

*Promoció vinculada als comptes Google Play / iTunes (un període de prova per compte).

El pagament serà carregat al compte de Google Play / Apple ID al final del període de prova. Les subscripcions de Wikiloc Premium es renoven automàticament. La renovació serà carregada al teu compte dins de les 24 hores anteriors a la fi del període actual, llevat que decideixis cancel·lar la renovació de la subscripció com a mínim 24 hores abans de la data de renovació.

Gestionar o cancel·lar subscripció a Wikiloc Premium - Android
Gestionar o cancel·lar subscripció a Wikiloc Premium - iOS

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns