Cerca rutes per usuari específic

Tots tenim aquell amic o perfil favorit que puja bones rutes.

Wikiloc Premium et permet buscar rutes d'un membre de la comunitat específic.

Aquí t'ensenyem com:

  1. Ves al seu perfil de Wikiloc
  2. Fes clic al botó "Veure mapa"
  3. Apareixerà un mapa amb totes les rutes de Wikiloc d'aquest perfil específic.
  4. Ara, podràs afinar els resultats filtrant per tipus d'activitat, distància, desnivell, i molts més filtres.

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns