Gestionar o cancel·lar subscripció a Wikiloc Premium - Android

Si vols canviar algun detall de la teva subscripció a Wikiloc Premium activada des d'un dispositiu Android:

 1. Accedeix al link Google Play - Subscripcions.

  També pots accedir-hi manualment seguint aquests passos:
  - Des del teu dispositiu Android, obre l'app Google Play Store.
  - Comprova que has iniciat sessió amb l'usuari de Google que vas utilitzar per comprar Wikiloc Premium.
  - Obre el menú lateral i clicar sobre "Subscripcions".
 2. D'entre la llista de totes les Apps a les quals estàs subscrit, selecciona "Wikiloc".
 3. S'obrirà una pantalla amb el detall de la teva subscripció, on podràs realitzar les següents accions:
 • Actualitzar el mètode de pagament.
 • Cancel·lar la subscripció
 • Reactivar una subscripció cancel·lada que no ha caducat.

Si tens problemes amb la plataforma de pagament, aquest enllaç al Suport oficial de Google et pot ajudar.

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres