Gestionar o cancel·lar subscripció a Wikiloc Premium - iOS

Si vols canviar algun detall de la teva subscripció a Wikiloc Premium activada des d'undispositiu iOS:

  1. Accedeix a la teva App de Wikiloc > Perfil > Configuració > Els teus Productes > Wikiloc Premium > Gestionar Subscripció.
    També pots accedir des d' aquest link.
  2. D'entre la llista de totes les Apps a les quals estàs subscrit, selecciona "Wikiloc".
  3. S'obrirà una pantalla amb el detall de la teva subscripció, on podràs realitzar les següents accions:
  • Canviar el tipus de subscripció.
  • Cancel·lar la subscripció. Si no veus l'opció "Cancel·lar", significa que la subscripció ja està cancel·lada i que no es renovarà.
  • Reactivar una subscripció cancel·lada que no ha caducat.

Si tens problemes amb la plataforma de pagament, aquest enllaç al suport oficial d'Apple et pot ajudar.

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres