Vincular el teu Garmin a un compte Wikiloc creat amb Login Social

Has creat el teu compte de Wikiloc identificant-te amb una altra plataforma i no pots accedir a l'app de Wikiloc per Garmin Connect IQ?


Els usuaris que han creat el seu compte Wikiloc amb Login Social (accedint a través d'un compte Google o Apple ID), no disposen de contrassenya.
Per accedir a un compte Wikiloc des de l'app de Wikiloc per Garmin Connect IQ, és necessari disposar d'una contrassenya.

Pots crear la contrassenya seguint aquests passos:

  1. Accedeix al teu compte Wikiloc des del web: https://ca.wikiloc.com
  2. Des de la part superior-dreta de la pantalla, obre el desplegable del teu perfil i fes clic sobre "Configuració"
  3. En la secció d'Informació personal > Contrassenya, clica el botó "Crear paraula de pas"
  4. Segueix les instruccions per a crear la nova contrassenya.
    Un cop creada, en lloc del botó "Crear paraula de pas", apareixerà "Canvia paraula de pas"
  5. Accedeix a l'app de Wikiloc per a Garmin Connect IQ amb el teu email i la teva nova contrassenya.

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres