No puc comprar Wikiloc Premium (Android i Correu Xtec)

Google Play, no permet realitzar compres des de correus XTEC.cat

Si vols obtenir Wikiloc Premium des d'un dispositiu Android, has de  canviar el correu del teu compte Google Play.

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns