Factura de Wikiloc Premium

Encara no tens l'App de Wikiloc?  Aconsegueix-la aquí!

Necessites una factura de la compra de Wikiloc Premium o del Pack de Navegació?


Les compres de les Apps es fan a través de les botigues d'Apps oficials App Store (iOS) o Google Play (Android), per tant, qualsevol questió sobre el pagament (com la solicitació d'una factura) s'ha de dirigir a aquestes.

Aquests enllaços et poden ajudar a obtenir el que necessites:

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns