Deixar de rebre correus de Wikiloc

Pots canviar les preferències de notificacions email des de la web, el teu "perfil" i "configuració". 
Allà podràs gestionar totes les notificacions d'una vegada i escollir quines notificacions vols deixar com a actives i quines vols desactivar.

Si ho prefereixes, o si encara en rebéssis, clica directament al link que trobaràs a la part inferior de l'email i et desactivarem automàticament les notificacions d'aquell tipus. 

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns