Deixar de rebre correus de Wikiloc

Pots canviar les teves preferències de notificacions per email des del web de Wikiloc > desplegable del perfil a la part superior-dreta de la pantalla > Configuració > Alertes per correu electrònic
Allà pots escollir quines notificacions vols deixar com a actives i quines vols desactivar.
També pots fer clic sobre l'enllaç que trobaràs a la part inferior dels emails. Això desactivarà automàticament les notificacions d'aquest tipus.

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns